Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

Các phân loại sản phẩm hàng hóa đăng bán

Các bạn nên nhập nhãn cho sản phẩm hàng hóa đăng bán của mình -Nhãn có thể là phân loại nhóm sản phẩm của bạn hoặc cũng có thể là phân loại vị trí quận huyện,xã phường,thành phố nơi bạn đang sống...sao cho người mua tìm thấy sản phẩm hàng hóa đăng bán của bạn càng dễ điều hướng càng tốt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét