Labels

Ads

Danh sách các nhãn phân loại bài đăng của bạn

Bạn có thể tự bổ sung các nhãn sao cho bài đăng của bạn dễ tìm kiếm bởi người mua nhất,bạn nên chon các nhãn có liên quan đến phân loại hàng hóa-địa điểm của bạn ví dụ tôi muốn bán 1 cái loa-thì tôi nhập các nhãn bao gồm:

Loa,Đồ điện tử,Hà nội,Cầu giấy,Dịch vọng,đã sử dụng,chưa sửa chữa,còn tốt.....sau đó xuất bản bài đăng thì sản phẩm hàng hóa của bạn sẽ dễ dàng được phân loại và tìm kiếm bởi khách hàng.
Các nhãn có thể đã được ban quản trị website thêm vào trước đó rồi thì bạn chỉ cần click chọn vào đúng nhãn bạn cần ,nếu chưa có bạn có thể thêm mới vào .Tham khảo 1 số nhãn dưới đây để chọn hoặc bổ sung mới cho phù hợp với bài đăng của bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét